» » અવિનાશ વ્યાસ - Shanker Parvati = શંકર પાર​વતી

🎤 અવિનાશ વ્યાસ - Shanker Parvati = શંકર પાર​વતી MP3

 • Performer: અવિનાશ વ્યાસ
 • Title: Shanker Parvati = શંકર પાર​વતી
 • Genre: Pop / Folk - Country / Soundtracks
 • Country: India
 • Record source: Vinyl, 7", 45 RPM, EP
 • Released: 1979
 • Style: Bollywood, Soundtrack
 • Label: His Master's Voice
 • Cat#: 7 EPE 10189, 7EPE 10189
 • MP3 album: 1486 mb
 • FLAC album: 1088 mb
 • Rating: 4.9/5
 • Votes: 395
🎤 અવિનાશ વ્યાસ - Shanker Parvati = શંકર પાર​વતી MP3

Tracklist

1આશા ભોસલેલાગ્યો તારો રંગ​
2આરતી મુખરજીશંભુ ચરણે પડે
3મહેન્દ્ર કપૂર્, આરતી મુખરજી અને કોરસબમ ભોલે બમ ભોલે


Credits

 • DesignAb & Pal
 • Film Producerએસ. કે. ફિલ્મ્સ
 • Music By, Lyrics Byઅવિનાશ વ્યાસ


Notes

Three Songs from Gujarati film - Shanker Parvati = શંકર પાર​વતી
---------------------------------------------------------------------------------------
Song text on sleeve and labels in Gujarati Script


Barcodes

 • Matrix / Runout (label side one): B 7TJW 28421
 • Matrix / Runout (label side two): B 7TJW 28422


Companies

 • Manufactured By – The Gramophone Company Of India Ltd.
 • Distributed By – The Gramophone Company Of India Ltd.
 • Phonographic Copyright (p) – The Gramophone Company Of India Ltd.
 • Printed By – Asha Printery


Album

Studio Siddharth Presents. Album Name :- Parvati Pati Har Har Mahadev Singer :- Meena Patel - Ramesh Parmar - Bhikhudan Gadhvi Copyright :- Studio. repost parthmusic સમનય મણસન જભ રમત થઈ જય એ જ સચ ગત એક સમય હત, જયર અવનશ વયસ ક વણભઈ પરહત જવ ગતકરન. ઉપરત, ગજરત આલબમથ અલગ શકર મહદવન મટ સ પરથમ ગજરત ફલમ ગત મ. કમપઝ કરનર અમદવદન સગતકર અન મયઝક કમપઝર પરથ ભરત ઠકકરન 4 વરષ પહલન આ ઇનટરવય ફસબક શધ આપય. તમ પણ મમળવ. divyabhaskar in નવરગ ત. Jeevi Rabaran Original Motion Picture Soundtrack. અવનશ વયસ. Khordani Khandani Original Motion Picture Soundtrack. Rang-Rasia Original Motion Picture Soundtrack. Suraj Chandra Ni Shakhe Original Motion Picture Soundtrack. Amarsingh Rathod Original Motion Picture Soundtrack. Charli XCX is set to unveil a film documenting the making of her album How I'm Feeling Now while on lockdown. Charli XCX to release documentary on lockdown album. Duration: 00:54 8 hrs ago. Последние твиты от Being Ravi Shanker shanker being. સગત અવનશ વયસ. સવર આશ ભસલ. સત રગલ ફલમ એજ નમન મધ રયન નટક પર આધરત હત. Vivek says: July 16, 2007 at 2:26 am. the singer is not Asha Bhosle. Must be from some album. ruju Mehta says: July 16, 2007 at 8:16 pm. શહર નહ ય હ સનનટ રજ રમછ આટ પટ અમદવદ. Rajendra Trivedi,M. says . This genuine Irish Shillelagh, or Blackthorn walking stick is handmade in Ireland using Irish grown knotty blackthorn. Blackthorn is known to be tough, resilient and naturally resistant to warping making it an ideal wood for then he's put out at least one album or mixtape per year - collaborating with everyone from Eminem to Childish Gambino, Will Smith, Wiz Khalifa and Hailee Steinfeld. Writing on Twitter, he says it's been a great decade. Now it's time to be a great father. Image copyright Getty Images. Image caption Logic used his performance at the 2018 VMAs to protest against Donald Trump's plans to build a wall on the border with Mexico. 1-800-273-8255, also known as The Suicide Song, was based around an imagined phone call to a suicide prevention hotline. Get in touch with Shanker Shanker2. Ask anything you want to learn about Shanker by getting answers on And Days SMS. Shubh Savar Shiv Parvati. Download Imageશભ સવર શવ-પરવત પરમ, તયગ અન વશવસ ન પરતક. This picture was submitted by Smita Haldankar. HTML Embed Code. Contributor: Smita Haldankar. More PicturesRelated to અવિનાશ વ્યાસ - Shanker Parvati = શંકર પાર​વતી: